Tužilaštvo Tuzlanskog kantona nakon pet godina obustavilo istragu protiv osumnjičenih za zloupotrebu položaja: Ignorisana odluka Ustavnog suda BiH

Tužiteljica Kantonalnog tužiteljstva Tuzlanskog kantona Selma Kišić je 10.06.2019. godine donijela naredbu o neprovođenju istrage protiv Lukić Stijepe, Kazazić Hamze i o tome obavijestila podnositelja Ćesko Esada.

U obrazloženju se konstatuje da je Tužilaštvo obustavilo istragu protiv gore osumnjičenih osoba, zbog osnova sumnje da su počinili krivično djelo – Zloupotreba položaja i ovlaštenja jer nema dovoljno dokaza da su osumnjičeni počinili navedeno krivično djelo.

Na kraju se navodi da u konkrentom slučaju NE POSTOJE DOKAZI iz kojih bi se mogao izvesti zaključak o postojanju direktnog umišljaja osumnjičenog Lukić Stijepe, kao šefa Službe za geodetske i imovinsko pravne poslove općine Tuzla i NN osobe kao zaposlenika zemljišno knjižnog ureda Općinskog suda u Tuzli, na počinjenje krivičnog djela – Zloupotreba položaja i ovlaštenja jer NE POSTOJE DOKAZI dasu osumnjičeni poduzeli radnje iz njihovih nadležnosti isključivo u cilju ostvarenja bića krivičnog djela, odnosno u cilju pribavljanja imovinske koristi za druge, konkretno za Kazazić Hamzu i pravno lice ŠIPAD KOMERC D.D. SARAJEVO.

 

Dalje se navodi da je obustavljena istraga protiv osumnjičenog Kazazić Hamze, iz razloga jer je isti preminuo dana 24.01.2018. godine.

Smatrajući da odluka nije u skladu sa činjeničnim stanjem, podnositelj krivične prijave je podnio pritužbu uredu Kantonalnog tužitelja Kantonalnog tužiteljstva Tuzlanskog kantona, sa prijedlogom Kantonalnom tužitelju da preispita odluku o neprovođenju istrage iz slijedećih razloga:

Prijavljenici Lukić Stijepo, šef Službe za geodetske i imovinsko pravne poslove Općine Tuzla, NN osoba – uposlenik Općinskog suda Tuzla – zk  ureda, Kazazaić Hamza i drugi prijavljenici su  počinili navedena krivična djela sa DIREKTNIM UMIŠLJAJEM i nastupila je i posljedica ali na štetu podnositelja tj. oštećenog ŠIPAD d.d.Sarajevo, a čiji je vlasnik Ćesko Esad,a koji ga je i prijavio nadležnom tužilaštvu.

U samoj prijavi je detaljno obrazloženo na koji način je prvoprijavljeni-osumnjičeni Kazazić Hamza podnio zahtjev Službi za geodetsko i imovinske pravne poslove općine Tuzla u ime društva ŠIPAD KOMERC D.D. SARAJEVO dana 20.12.1999. godine za upis predmetnih nekretnina na nevedeno Društvo a koji je bio nesonovan i nezakonit, jer navedene nekretnine (poslovni prostor u ul. Armije BiH broj 3 Pecara 1(bivša Skojevska broj 39)) nisu nikada bile obuhvaćene priavtizacijom državnog kapitala u navedenom Društvu, a što je zvanično i potvrdila Kantonalna agencija za privatizaciju Kantona Sarajevo svojim dopisom od 24.03.2015. godine;

Umrli Kazazić Hamza je podnio navedeni zahtjev u ime Društva ŠIPAD KOMERC D.D. SARAJEVO koji nikad nije bio vlasnik predmetnih nekretnina a drugoprijavljeni Lukić Stijepe kao šef Službe za geodetsko pravne i imovinske odnose općine Tuzla je zajedno sa NN zaposlenikom zemljišno knjižnog ureda Općinskog suda u Tuzli izvršio promjenu upisa prava  raspolaganja (vlasništva) na predmetnom poslovnom prostoru u prizemlju i podrumskom dijelu, bez saglasnosti stvarnog vlasnika, tj. Društva ŠIPAD D.D. SARAJEVO koje je pravni slijednik ranijeg preduzuća ŠIPAD SARAJEVO OOUR za unutrašnju i vanjsku trgovinu Sarajevo. Posebna pažnja koja je trebala biti kod postupajućeg tužitelja u ovom predmetu; se odnosi  na činjenicu da je predmetna nekretnina prodata i da su isti izdali (falsifikovali i krivotvorili) javne isprave-zk izvadak te je time zvanično i nastupila stvarna šteta za vlasnika predmetne nekretnina kao podnositelja tj. Ćesko Esada, te je time očito nastupila i očigledna šteta koje može cijeniti u milionskom iznosu.

Tužilaštvo je olako donijelo  odluku o nesprovođenju istrage protiv prijavljenika-osumnjičnih  iako je imalo saznanja i dokaze iz krivične prijave a i dopune podnositelja  protiv prijavljenika  da su isti počinili krivična djela koja im se stavljaju na teret, a koje krivična djela su prijavljenici  očito učinili sa umišljajem.

Podnositelj ovim putem se poziva se i na na Odluku Ustavnog suda BIH od 10.12.2013.godine koji smatra da je povrijeđeno apelantovo pravo na pravično suđenje po Ustavu Bosne i Hercegovine i Evropskoj konvenciji.

Napominjemo da je neizvršavanje odluka Ustavnog suda BiH je krivično djelo, jer su ove odluke za sve bez izuzetka konačne i obavezujuće.

Postavlja se pitanje ko će odgovarati za neizvršavanje, kako ove konkretne, tako i drugih odluka Ustavnog suda, kojima se nanosi šteta i privrednim društvima i pojedincima.

Kao što se vidi krivična prijava datira još iz 2014. godine, a Kantonalno tužilaštvo TK  je tek nakon pet godina donijela odluku o neprovođenju istrage što najbolje govori o njegovoj (ne)efikasnosti.

U reformu pravosuđa u BiH uložene su stotine miliona maraka.  Ogroman novac su još od potpisivanja Dejtonskog sporazuma uložile Vlade brojnih zemalja, prije svega,  Švedske, SAD, Holandije i Velike Britanije, da bi danas bili svjedoci prake da niži sudovi ne poštuju odluku Ustavnog suda, niti ih provode.

Portal Blic News će nastaviti pratiti, kako ovaj konkretni slučaj, tako i druge sudske postupke koji pokazuju koliko je današnje pravosuđe neefikasno, korumpirano i  zavisno od političkih uticaja. 

 

 

Dodaj komentar

Restricted HTML

  • Možete poravnati slike (data-align="center"), kao i video zapise, citate, itd.
  • Možete staviti naslov slike (data-caption="Text"), kao i video zapisa, citata, itd.