Direktor Euro-Asfalta Hamed Ramić osuđen na godinu zatvora zbog zloupotrebe položaja

Nakon prihvatanja sporazuma o priznanju krivice, Kantonalni sud u Sarajevu proglasio je krivim Hameda Ramića zbog krivičnog djela zloupotrebe položaja ili ovlasti.

0

Osuđen je na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine. Istovremeno, firmi Euro-Asfalt presudom je oduzet nezakonito stečeni novac u iznosu od 616.638,57 KM.

Optuženi se tereti da je kao odgovorna osoba, tačnije direktor firme Euro-Asfalt iz Sarajeva, vršio nezakonite uplate na račun Agencije za posredovanje u zapošljavanju “Leading” za fiktivan angažman studenata.

Novac uplaćen na račun agencije, ranije optuženi Enisa i Sanel Đalić podizali su u gotovini i umanjen za proviziju, putem posrednika, predavali optuženom Ramiću.

Na taj način je optuženi firmi Euro-Asfalt pribavio protupravnu imovinsku korist u iznosu od 616.638,57 KM.

Reklama