Dobit Centralne banke BiH pala za 14,6 miliona KM

Dobit Centralne banke BiH u prošloj godini iznosila je 7,9 miliona KM i drastično je smanjena u odnosu na 2019. kada je iznosila 22,5 miliona maraka.

0
DCIM100MEDIADJI_0045.JPG

Operativni prihodi CB BiH lani su smanjeni za 4,7 miliona KM, dok su troškovi neznatno povećani.

U finansijskom izvještaju Centralne banke navodi se da pad finansijskog rezultata prije rezervacija za očekivane kreditne gubitke lani u odnosu na 2019. godinu odražava posljedice operacija CB koje je bilo neophodno preduzeti s ciljem očuvanja stabilnosti domaće valute, garantovanja konvertibilnosti KM i doprinosa sveukupnoj finansijskoj stabilnosti u BiH.

„Značajan rast monetarne pasive CB je dominantno prouzrokovan RFI aranžmanom koji je Centralnu banku izložio dodatnim kamatnim rashodima po osnovu njenih bruto deviznih rezervi. Uzimajući u obzir funkciju, osnovne ciljeve i zadatke, neto dobit Centralne banke se ne može koristiti kao finansijska mjera uspješnog poslovanja“, navodi se u izvještaju.

U Centralnoj banci su naveli da se tokom cijele 2020. godine poslovanje banke odvijalo u uslovima neizvjesnosti i otežanog sprovođenja njenih zadataka i aktivnosti usljed proglašenja pandemije virusa korona. Navode da je proglašenje nastanka stanja prirodne i druge nesreće u BiH 17. marta 2020. godine dovelo do povećane privremene tražnje za KM novčanicama i EUR novčanicama od strane domaćih komercijalnih banaka.

U izvještaju se navodi i da su ukupne naknade članovima ključnog rukovodstva CB u 2020. godini iznosile 889 hiljada KM, od čega se 556 hiljada KM odnosilo na plate i ostale naknade, a 333 hiljade KM na poreze i doprinose. U odnosu na 2019. taj iznos je manji za 43.000 KM.

„Iznenadna povećana tražnja za KM novčanicama je uspješno realizovana kroz trezore Centralne banke i račune rezervi komercijalnih banaka. Raspolaganje dovoljnom količinom gotovog novca u trezorima je omogućilo nesmetano izvršavanje zakonskih obaveza Centralne banke po pitanju garantovane konvertibilnosti KM koja niti jednog momenta nije bila ugrožena“, dodaje se u izvještaju banke.

Pandemija korona virusa, navode, nije dovela do povlačenja novca koje banke imaju u CB iznad obaveznih rezervi.

Na kraju 2020. godine ukupni depoziti 24 banke u BiH kod CB su iznosili 5,9 milijardi KM i veći su za oko 200 miliona u odnosu na kraj 2019. godine.

Prosječno stanje iznosa iznad obavezne rezerve za 2020. godinu iznosi 2,7 milijardi na koje su banke plaćale negativnu kamatnu stopu.

Reklama