ESAD HRVAČIĆ: Rata neće biti ali sam siguran da gladi hoće

Sa doc.dr prava Esadom Hrvačićem razgovarali smo o aktuelnoj političkoj situaciji u BiH, rezultatima prošlosedmične posjete Gabrela Escobara BiH, eventaualnoj revizi tužbe BiH protiv Srbije, dešavanjima oko murala Ratka Mladića te o priedlogu novog Zakona o porezu na dohodak u FBiH.

0

BLICNEWC: Gospdine Hrvačiću žiža interesovanja javnosti u protekloj sedmici je bila posjeta gosp. Eskobara izaslanika SAD za Balkan  BiH. Kako komentarišete ovu posjetu?

Naravno da sam pomno pratio izjave gospodina Eskobara i ono što nam je prvo poručio je “rata neće biti”. Šta to znači? Znači li to da svijet odlučuje hoće li ili neće biti rata u BiH. Šta ako svijet odluči da bude rata hoće li rata biti?  Pa ključno pitanje je ko se u ovoj zemlji pita? Jasna je stvar da svijet neće čekati vječnost da se u BiH konačno riješe neka pitanja. Prošlo je 26 godina od Daytona i neke stvari su vraćene na početak. Međunarodna zajednica očito neće ulaziti u naše unutrašnje nesporazume ali sigurno neće ni finansirati naše nesuglasice. Jednog dana se ovaj čvor mora razvezati i mi nećemo u nedogled da živimo na infuziji. Svaki dan čujemo komentare biće rata, neće biti rata, spremajmo se, ujedinjujmo se, vraća se 1992.g. i sl. Opravdan je strah ljudi ali odgovorno tvrdim da se ovo sve obilato koristi za prestojeće izbore. Ako napravimo anketu u nacionalnim strankama vidjećete da su oni ubjeđeni u pobjedu. Pokušavaju se zaboraviti sve afere,  svi neuspjesi jer se u prvi plan izbacuje rat i nužnu odbranu. Ono što je Eskobar kazao je to da su strane investicije u Bosni nestale i da smo mi zemlja koja jednina stagnira u regionu. Srbija od prošle godine je uduplala društveni dohodak a investicije su porasle za 100 %. Najviše investicija dolaz iiz EU i USA. Naravno da tu neizostaje ni Turska. Hrvatska također doživljava strahovit razvoj kao i Crna Gora i S. Makedinija. Bosna i Hercegovina je zemlja koja ekonomski propada i koja nema bilo kakvh izgleda da se nešto bolje desi. Državni organi uredno primaju plaće ali uopšte ne funkcionišu. Kako da strani investitor bude siguran u ovakvom okruženju. Rata neće biti ali sam siguran da gladi hoće! Na jednom od dnevnika gosti su bili parlamentraci BiH. Oni bez bilo kakve griže savjesti kažu da u proteklom mandate nije usvojen niti jedan zakon a niti u prošlom mandatu. Pitam se šta su oni radili u proteklih 8 godina jer su oboje obnovili mandate. Plaće se uredno isplaćuju a parlament ne radi. Ako prozivamo SNSD onda što parmentarci iz FBiH koji znaju da ništa nisu radili primaju ogromne plaće? Sve je to kako kaže narod u 5 grama.

BLICNEWC:  Gospodne Hrvačiću u zadnje vrijeme se opet od strane nekih akademika ponovo upućuj upozivi na formiranje R. BiH  i predlaže ponovna revizija tužbe protiv R.Srbije.

Kao što sam i ranije kazao zabrinjavaju me istupi pojedinih udruženja i akademika kada se upućuju ovakvi pozivi. Prvo smatram da oni nemaju bilo kakvu društvenu snagu da šalju ovako kompleksne pozive. Bez obzirana to druga strana to obilato koristi te u javnosti kaže “eto šta ovi u Federaciji žele, žele da ukinu R. Srpsku”. To su besmislice jer da bi vi promjenili društveno uređenje nije dovoljno kako oni tvrde da se nešto proglasi. Morate imati konsenzus svih političkih partija i podršku međunarodne zajednice. Konsenzusa nema jer SDA više nije vladajuća partija u punom kapacitetu i nije sugurno da li će nakon izbora imati kapacitet da formira vlast na državnim, entitetskim i kantonalnim nivoima. Šta druge partije misle nisam siguran. Kada je u pitanju međunarodna zajednica tu su stvari jasne, nema podrške za tim društvenim uređenjem. Pa ako to posmatramo na ovakav način opravdano se postavlja pitanje namjera za ovakvim istupima. Ja ipak smatram da su ti istupi više figurativni da se u javonsti izađe sa prijedlozima isključivo radi publiciteta. Doduše to je rečeno u kontekstu da će se vratiti društven ouređenje Republike ukoliko se sruši Dayton. Da li se može silom automatizma to uraditi pokazaće vrijeme, ali poručujem da se bude obazrivo u istupima.

Kada je u pitanju revizija tužbe ja smatram da se o reviziji ne treba gubiti vrijeme, ali da se radi na pokretanju nove tužbe i mislim da za to imamo dosta dobrih argumenarta.

BLICNEWC: U javnosti se uporno priča i komentariše potez Srbije da se čuva mural Ratka Mladića. Kakav je vaš komentar?

Ja postavlja mpitanje da li smo mi od Srbije nešto bolje očekivali? Naravno da nismo i mi ne bi trebali da tim stvarima dajemo bilo kakav publicitet. Genocid je utvrđen odlukom međunarodnog suda, on je osuđen za djelo genocida i nema potrebena tome da se gubi vrijeme. Zato smatram da je davanje publiciteta samo trošenje vremena i skidanja pozornsti sa druge bitnije stvari a to je ekonomija i ekonomski rast. Niko ne priča da Svjetska banka i MMF upozoravaju i popručuju da u ovakvom političkom okruženju ne žele da finansiraju projekte jer je upitno vraćanje dosadašnjeg duga ukoliko se ugrozi fiskalna politika BiH.

BLICNEWC: Gospodine Hrvačiću Vlada FBiH je predložila novi Zakon o porezu na dohodak. Vaš komentar?

Vlada Federacije bez da ispituje javno mijenje predlaže nove namete. Premijer kaže da je ovo udar na bogati sloj ljudi koji imaju plaće više od 2. 446,00 KM. Koliko sam mogao pročitati uvodi se porez na promet nekretnina i nasljeđe od 10%. Do sada je to bilo regulisano  kantonalnim propisima. Npr. u Sarajevu porez na promet nekretnina iznosi 5 %, a na poklone 10%. Ima čitava lepeza oslobađanja poreza. Recimo da u R.S ovog poreza nema. Smatram da je stopa od 10 posto na nasljeđe bezrazložno posebno ako se radi o krvnim srodnicima. U praksi se ljudi neće prihvatati nasljeđa niti će provoditi ostavinska riješenja. Opet će grunt biti nesređen, a to je šteta po državu BiH.

Uvodi se porez na dohodak a na plaću od 13 %. Porez se plaća ako je plaća veća od 24 40,0. Da li premijer zna da recimo sudije imaju te plaće i da bi i oni plaćali dodatne namete.  Ovo je također bespotrebni namet.

Kaže da se plaća porez na kamatu od štednje. Kao posljedica će biti da ljud povlače novac iz banaka, a to će imati za posljedicu dizanja kamata i lošije plasiranj akredita.

BLICNEWC: Kako dalje?

Mi moramo pojačati diplomatiju 200 %, i napraviti pressing ako mislimo da se izvučemo iz ove situacje. Mi idemo pogrešnim kursem. Naše partije vidim prave skupove i oduševljavaju se nastupima pojedinaca te tvrde  kako su se vratile devedeste i kako oni sigurno pobjeđuju. Oni moraju znati da je to samo njihov malo dzemat koji u biti ne mora biti pokazatelj pobjede ili gubitka. Mi se moramo fatati ekonomije, stvarati ugodnu atmosferu ali istovremeno se organizovati kako je to nabolje moguće.

Reklama