Evo koje su sve reakcije na vakcinu prijavili bh. građani

Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine (ALMBiH) je do 20. septembra ove godine primila ukupno 774 prijave na reakcije nakon vakcinacije protiv koronavirusa.

0

U postupku procjene je 39, a od procijenjenih 735 prijava o sumnjama na neželjene reakcije vakcina, 704 ili 95,8 posto klasificirane su kao “non serious” ili „nije ozbiljno“, odnosno, riječ je o očekivanim reakcijama, piše Srpskainfo.

Kao “serious” ili „ozbiljno“, klasificirana je 31 prijava ili 4,2 posto. Većina prijava uključivala je više reakcija, a u čak 316 njih navedena je povišena tjelesna temperatura.

Od ostalih neželjenih reakcija, bol u ekstremitetima naveden je u 161 prijavi, malaksalost u 141, glavobolja u 133, bol na mjestu dobijanja vakcine u 129, bol u mišićima u 125 prijava. U nešto manjoj mjeri prijavljivani su slabostbol u zglobovimadrhtavicamučnina.

Od ukupnog broja prijava koje su stigle na adresu Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH, najviše njih – 376 se odnosi na građane starosti 18-44 i one u dobi od 45-64 godine – 335.

Ubjedljivo najviše prijava na neželjene reakcije nakon vakcine protiv koronavirusa u Bosni i Hercegovini, čak 546, odnosi se na žene, prenosi portal Srpskainfo.

Reklama