Otvorena istraga protiv sudije i stečajnog upravnika od strane Kantonalnog tužilaštva KS i FUP-a

Kantonalno tužilaštvo KS i Federalna uprava policije započeli su istragu protiv Hakije Zajmovića, stečajnog sudije Općinskog suda u Sarajevu i Enisa Džihanića, stečajnog upravnika nad imovinom "Šipad" d.d. Sarajevo.

0

Kao što se vidi iz dokumenta Federalne uprave policije koji je u posjedu portala BlicNews Kantonalnom tužilaštvu KS dostavljena je krivična prijava protiv Hakije Zajmovića koja se odnosi na krivično djelo “Povreda zakona od strane sudije” i krivično djelo “Pomoć počinjitelju nakon počinjenog krivičnog djela”, a protiv Enisa Džihanića zbog krivičnog djela “Lažno predstavljanje”.

Kako je u više navrata pisao naš portal Zajmović i Džihanić su počinili niz krivičnih djela i nezakonitih postupanja svjesno nanoseći štetu “Šipadu“ d.d. i njegovom vlasniku Ćeski Esadu, odugovlačivši stečajni postupak koji traje već punih devet godina.

Između ostalog, stečajni upravnik je prikrio i sakrio imovinu firme “Šipad” d.d. Sarajevo koja je utvrđena u stečajnom postupku u u vrijednosti od 29 miliona KM. Isti je obmanuo i doveo u zabunu stečajni sud na način da ga je obavijestio da se zaključi stečajni postupak radi nepostojanja imovine i da se stečajni dužnik briše iz Sudskog registra.

Postoji osnovana sumnja da je isti uvezan sa stečajnom mafijom i da je unaprijed dogovorio sa njemu znanim fizičkim i pravnim licem da se nezakonito ustupe nekretnine i imovina “Šipad” d.d. Sarajevo.

ENIS DŽIHANIĆ HAKIJA ZAJMOVIĆ

Reklama