Počela stručna konferencija "Razvoj organskih proizvoda i plasman na međunarodno tržište"

Tema današnjeg skupa je potpisivanje sporazuma između Saveza udruženja organskih proizvođača FBiH i Biopharm Int Consortium. 

Kozorcijum u okviru svog poslovnog sistema kroz kompanije članice planira da razvije sopstvenu primarnu proizvodnju, preradu i izvoz biofarmaceutskih i biokozmetičkih proizvoda, organske hrane, svježeg voća i ostalih proizvoda koji su na bazi pčelinjih proizvoda i ljekovitg bilja na tržišta koja su već obezbjeđena (SAD, Rusija, Bliski Istok, Argentina, EU).

Svojim poslovnim sistemom i uz saradnju sa Savezom udruženja organskih proizvođača FBiH planiramo da omogućimo proizvođačima iz BiH da unaprijede svoj nivo proizvodnje i da omogućimo da se njihovi proizvodi nađu na međunarodnom tržištu. 

Konzorcijum svoje aktivnosti realizuje u dvije faze; prva se odnosi na trgovinu postojećim količinama biokozmetičkih, biofarmaceutskih proizvoda, organske hrane, svježeg voća i u tome vidimo potencijal saradnje sa Savezom udruženja organskih proizvođača FBiH. Druga aktivnost se odnosi na investiciono ulaganje u sopstvene i kooperantske proizvođačke i prerađivačke kapacitete.

"Danas ćemo održati konferenciju na kojoj  želimo razgovarati o potencijalima BiH i mogućnostima proizvodnje dovoljne količine hrane i za domaće i za strano tržište. BiH ima dobre resurse. Želimo da se ravzvijaju i ruralna područja. Iako ima barijera i problema mi se nadamo da ćemo uspjeti minimizirati troškove proizvodnje", rečeno je na press konferenciji.

 

Dodaj komentar

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.