Šta je to zagađenje lebdećim česticama, kakve su posljedice, kako smanjiti utjecaj na zdravlje?

Čestica uglavnom ne možete vidjeti golim okom.

Opasnost po zdravlje
Lebdeće čestice manje od 10 mikrometra (PM10) se udišu zajedno sa zrakom i prodiru duboko u pluća. Na taj način, mnoge hemikalije opasne po ljudsko zdravlje bivaju prenošene do naših unutrašnjih organa, uzrokujući širok niz oboljenja od kojih neka završavaju smrću, uključujući rak (posebno rak pluća), moždani udar kao i oštećenja na bebama dok su još u majčinoj utrobi. Postoji jaka veza između zagađenja sa PM10 i većinom bolesti organa za disanje, bolesti srca, čak i povećane smrtnosti.

Ovi učinci mogu biti posljedica već  kratkotrajne izloženosti (obično tokom 24 sata, ali već  i u razdobljima kraćim od jednog sata) i dugotrajne izloženosti, tokom nekoliko godina.


Osjetljive skupine na zagađenje lebdećim česticama su ljudi s bolestima srca i pluća (uključujući oboljele od zatajenja srca i koronarnih bolesti arterija, zatm astme i kronične opstruktivne plućne bolesti ) , starije osobe ( kod kojih je moguće prisustvo  nedijagnosticirane bolesti srca ili pluća ) i djeca.

 
Rizik od srčanog udara, a time i rizik od zagađenja lebdećim česticama , može početi već sredinom 40-ih za muškarce i sredinom 50-ih za žene.

  • Reproduktivni organi

Različiti polutanti poput teških metala ili skupina opasnih jedinjenja poput PAH se vezuju za čestice PM10, uzrokujući trovanje krvi u posteljici koja uzrokuje poremećaje fetusa, unutarmaterične poremećaje rasta i nisku težinu beba pri porodu, naročito kada se ekspozicija česticama PM10 desi u prvom mjesecu trudnoće.

  • Kardiovaskularni sistem

PM10 pravi štetu na srčanom mišiću i uzrokuje ozbiljnu nadraženost autonomnog nervnog sistema, koji reguliše aktivnost srčanog mišiča.
Prilikom izlaganja zagađenju lebdećim  česticama , vjerovatnoća da će posjetiti hitnu pomoć, biti primljeni u bolnicu ili čak umrijeti, se povećava za osobe sa srčanim i plućnim bolestima i starije osobe.
Izloženosti zagađenju lebdećim  česticama može izazvati kod ljudi s bolestima srca bol u prsima, lupanje srca , otežano disanje i umor. Zagađenje lebdećim česticama također je povezano sa pojavom srčanih aritmija i srčanih udara.

  • Krvotok

PM10 uzrokuje zatrovanje krvi, poremećaje pri zgrušavanju krvi i može biti začetnikom bolesti srca.

  • Respiratorni sistem

Rastvorivi dio PM10 direktno ulazi u krvotok, dok se nerastvorivi dio akumulira na alveolama pluća, uzrokujući zapaljenje.
Zagađenje lebdećim česticama također može pojačati mogućnost pojave infekcija dišnih putova i može pogoršati postojeće bolesti dišnog sustava, kao što su astma i kronični bronhitis. Kada su izloženi visokim razinama zagađenja lebdećih čestica, ljudi s postojećom bolesti pluća neće moći disati duboko i snažno kao što bi normalno mogli. Oni mogu osjetiti simptome poput kašlja i otežanog disanja.
I zdravi ljudi također mogu doživjeti takve simptome, premda nije vjerojatno da će imati ozbiljne probleme .

 

  • Dugotrajno naprezanje 

To su bilo kakve aktivnosti na otvorenome koje će se obavljati povremeno tokom nekoliko sati, a koje će izazvati disanje malo težim nego što je uobičajeno. 
Dobar primjer za to je rad u bašti za dio dana .
Kad je kvalitet zraka nezdrav, vaše zdravlje možete zaštititi tako što ćete smanjiti vrijeme koje ćete potrošiti na ovu vrstu aktivnosti.
 

  • Teško naprezanje

To su intenzivne aktivnosti na otvorenom koje uzrokuju otežano disanje, koje će vas natjerati da dišete otvorenih usta. Kada je kvalitet zraka nezdrav, možete zaštititi svoje zdravlje tako što ćete skratiti vrijeme koje ćete potrošiti na ovu vrstu aktivnosti, odnosno zamjenom za manje intenzivne aktivnosti - na primjer, ići u šetnju umjesto trčati. 
Obavezno smanjite razinu aktivnosti ako se pojavi bilo kakav neuobičajen kašalj, bolovi u prsnom košu, nemir, teško disanje, poteškoće pri disanju ili neuobičajen umor.

 

Dodaj komentar

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.