U ponedjeljak počinje nastava u Kantonu Sarajevo

Nastava u drugom polugodištu u osnovnim i srednjim školama u Kantonu Sarajevo počet će 1. februara te će se u prvoj sedmici odvijati po dosadašnjem sistemu koji podrazumijeva kombinovani i online model.

Mjesto za vašu reklamu

Mjesto za vašu reklamu
- Advertisement -

Shodno navedenom, u prvoj sedmici odvijanja nastave, učenici osnovnih škola prvog, drugog, trećeg, četvrtog i dijelom petog razreda, nastavu će pohađati po kombinovanom modelu, dok će učenici od šestog do devetog razreda nastavu pohađati online.

Učenici srednjih škola od prvog do četvrtog razreda će također pohađati nastavu online u periodu od 1. do 8. februara, nakon čega će se daljnje njeno odvijanje realizovati u skladu sa Uputstvom o organizaciji i realizaciji odgojno-obrazovnog rada u osnovim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo.

“Prema navedenom uputstvu od 8. februara 2021. godine nastava za razrednu nastavu, od prvog do četvrtog razreda (za pojedine škole i peti razred), će se realizovati prema kombinovanom modelu. Za učenike šestih, sedmih i osmih razreda nastava će biti online, a za sve učenike devetih razreda u učionicama ukoliko se mogu ispoštovati epidemiološke mjere. Ukoliko to nije slučaj, onda će se za učenike devetih razreda nastava realizovati po kombinovanom modelu”, pojasnili su iz Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS.

Naveli su i to da će, prema ovom Uputstvu, učenici srednjih škola od 8. februara od prvog do trećeg razreda pohađati online, dok će svi učenici četvrtog i svi učenici trećeg razreda trogodišnjih srednjih škola, nastavu pohađati redovno u učionici uz obavezu pohađanja svih epidemioloških mjera, a ukoliko to nije slučaj onda će se realizovati po kombinovanom modelu.

Paralelne škole, Centri i Srednja muzička škola nastavu pohađaju redovno u školama, dok će se nastava u privatnim školama odvijati redovno ili kombinovano ako ne postoje uslovi za poštivanje epdiemioloških mjera”, pojasnili su iz ministarstva.

Napomenuli su da su sve škole u KS dužne pratiti epidemiološku situaciju i sve aktivnosti organizovati na način koji osigurava zaštitu zdravlja učenika i radnika.

“Ministarstvo za odgoj i obrazovanje kontinuirano, u saradnji sa nadležnim organima pažljivo analizira i prati situaciju izazvanu zarazom koronavirusa radi eventualnih donošenja novih mjera i preporuka za odvijanje neposrednog odgojno-obrazovnog procesa u školama”, poručili su.

Važno je naglasiti da su svi nastavnici i učenici obavezni nositi zaštitne maske za vrijeme odvijanja nastave u učionicama, poštovati fizičku distancu te održavati pojačanu higijenu.

- Advertisement -

Zadnje vijesti

- Advertisement -

Slično

- Advertisement -