U Sarajevu preminula književnica Ljubica Ostojić

Članica PEN Centra Bosne i Hercegovine, dramaturginja i književnica Ljubica Ostojić preminula je sinoć u Sarajevu

0

Rođena je 20. martaa 1945. godine u Beogradu, a od konca iste godine sa porodicom živi u Sarajevu, s tim da je ovisnik oputovanjima. Diplomirala je na Pedagoškoj akademiji (Likovni odsjek) i Filozofskom fakultetu (Komparativna književnost – teatrologija), u Sarajevu.

Nastavlja da živi i radi u Sarajevu do današnjeg dana. Radila je kao dramaturg Dramske scene Pozorišta mladih i profesionalni pisac sa statusom slobodnog umjetnika, kao dugogodišnji kazališni kritičar u revijama «Odjek» i «Književna revija» i listovima «Oslobođenje» i «Večernje novine“, urednik dokumentarne, eksperimentalne i poetske drame na Radio-Sarajevu, dramaturg-suradnik u Mostarskom Teatru Mladih /MTM/.

Od 1994. godine do2016. godine, djelovala je kao predavač Praktične dramaturgije na Akademiji scenskih umjetnosti /ASU/ u zvanju redovni profesor. Piše također radiodrame, tv-drame i scenarije, kritiku i esejistiku iz oblasti kazališne umjetnosti, književnosti i likovnih umjetnosti. Dramaturg je, dramatizator i adaptator brojnih predstava u suvremenom kazalištu.

Njena poezija, proza, kritika i radio drame prevođene su na engleski, albanski, njemački, mađarski, makedonski, turski, slovenski, poljski, česki, slovački, grčki, francuski, bugarski… Član je Društva pisaca BiH od 1974. i P.E.N. centra. Dobitnik je više književnih i teatroloških nagrada i priznanja.

Reklama