Tužilaštvo KS zatražilo od Općinskog suda u Sarajevu zapisnike sa prethodnih ročišta u predmetu stečaja “Šipada” d.d.

Protiv Enisa Đihanića, stečajnog upravnika u predmetu stečajnog postupka, a koji se vodi u predmetu stečaja firme "Šipad" d.d Sarajevo, podnesena je 15.02. 2021. godine Kantonalnom tužištvu Sarajevo krivična prijava od strane Esada Ćeske koji je vlasnik kapitala te firme 99,54%.

0

S tim u vezi, dana 19.02.2021. godine sudiji Općinskog suda u Sarajevu Hakiji Zajimoviću, Ćesko Esad je putem advokata Murise Makarević, uputio zahtjev za smjenu Enisa Džihanića iz postupka stečaja jer za to postoje zakonski uslovi s obzirom da je protiv njega podnesena krivična prijava zbog zlopupotrebe položaja i ovlasti

Kako se vidi iz dopisa koji posjeduje portal BlicNews Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo je u krivičnom predmetu koji se vodi protiv Enisa Džihanića zbog krivičnog djela zloupotrebe položaja ili ovlaštenja, a za potrebe istrage od Općinskog suda u Sarajevu zatražilo kopije Zapisnika sa ročišta održanih u predmetu stečajnog postupka nad privrednim društvom “Šipad” dd Sarajevo u stečaju, obzirom na navode prijave da je Enis Džihanić kao stečajni upravnik iskoristio svoja ovlaštenja te u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom “Šipad” dd Sarajevo u stečaju, priznao potraživanja koja nemaju pravni osnov, a zatim i propustio da izvrši ispravku tabele potraživanja prema navedenom stečajnom dužniku.

Reklama