ViK: Voda u Sarajevu ispravna za piće

KJKP „ViK“ posvećuje veliku pažnju očuvanju kvaliteta vode i kontroli kvaliteta vode

Danas smo imali više poziva od strane uposlenika vrtića i škola sa područja grada Sarajeva sa upitima vezano za ispravnost vode a sve je počelo na osnovu dezinformacija o kvalitetu vode koje se šire putem društvenih mreža.

Povodom toga, obavještavamo građane da je voda u sistemu javnog vodosnabdijevanja u nadležnosti KJKP „ViK“ d.o.o. Sarajevo pod redovnom kontrolom i svi uzorci su zdravstveno ispravni. Nema nikakvih promjena u kvalitetu vode, niti razloga za sumnju u kvalitet vode.

KJKP „ViK“ d.o.o. Sarajevo, posjeduje laboratoriju za kontrolu kvaliteta vode, koja svakodnevno vrši fizičko-hemijske i mikrobiološke analize uzoraka vode iz svih zona vodosnabdijevanja. Laboratorija ViK-a posjeduje sofisticiranu laboratorijsku opremu i stručne kadrove, tako da se osim osnovnih fizičko-hemijskih i mikrobioloških analiza, između ostalog vrše i analize na specifične polutante kao što su: mineralna ulja, poliaromatski ugljikovodici, pesticidi, metali, cijanidi, deterdženti i nusprodukti dezinfekcije i rezultati svih izvršenih analiza potvrđuju zdravstvenu ispravnost vode.

KJKP „ViK“ posvećuje veliku pažnju očuvanju kvaliteta vode i kontroli kvaliteta vode što se može vidjeti po obimu ispitivanja koje naša laboratorija provodi. Kontrolu kvaliteta vode osim laboratorije ViK-a vrši i Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo.

Širenje dezinformacija o kvalitetu vode ide na štetu prvenstveno građanima kod kojih izaziva paniku i navodi ih na finansijske troškove zbog kupovine flaširane vode kao jedine alternative.

Podsjećamo Vas, da je i u 2017. godini također putem društvenih mreža došlo do širenja sličnih dezinformacija, nakon čega su bile uključene inspekcijske službe, Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, Zavod za javno zdravstvo F BiH, pa čak i Zavod za javno zdravstvo iz drugog Kantona, a svi uzorci vode koji su uzeti sa područja cijelog grada bili zdravstveno ispravni, stoji u saopštenju KJKP «Vodovod i kanalizacija» d.o.o. Sarajevo.

Dodaj komentar

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.