Znate li za šta služi i zbog čega je vrlo važno na gumama imati ovaj maleni dio?

Kapica ventila gume važan je dio, koji nema funkciju, kako mnogi misle, da spriječi ispuštanje zraka u gumi, to je funkcija opružnog ventila, nego da spriječi ulazak vlage i nečistoća…

0

Vlaga i nečistoće oštećuju konusne plohe ventila, koje brtve zavojne opruge i silom generiranom pritiskom zraka, zbog čega se smanjuje pritisak zraka u gumi. Zbog toga treba imati kapice na svim ventilima te redovno provjeravati pritisak zraka u gumama, tim više što se zrak gubi i u potpuno ispravnim kotačima, kroz mikropore u gumi, brtvene vijence guma s naplatkom i ventile.

Ako je sve ispravno, gubi se oko 0,1 bar na mjesec, odnosno 1.000 kilometara. U praksi i više. Padom pritiska povećava se trošenje gume i potrošnja goriva te pogoršava prianjanje (povećava zanošenje, produžava zaustavni put). Dakle, nužna je redovna kontrola pritiska.

Reklama